Remmen controle

"Autorijden kan iedereen... goed remmen kunnen er minder!"

Remmen aan uw auto zijn volgens algemeen aanvaarde normen belangrijk. De wetgever heeft aan de werking van remmen strenge eisen gesteld. Tijdens de APK worden de remmen dan ook  extra gekontroleerd.De meest eerlijke en betrouwbare methode is, om via een remmentestbank (d.m.v. rollenbed) de juiste werking per wiel en de wielen tenopzichte van elkaar te testen. Dit systeem wordt dan ook bij ons toegepast. Andere methodes die de wetgever toestaat zijn: door op elektronische wijze de remwerking te kontroleren, of d.m.v. een remplatenbank. Deze methodes geven wel de juiste remwerking aan, maar men kan geen eventuele aankomende remproblemen lokaliseren.